Lãng Du
on September 22, 2019
76 views
Xả xì choét cuối tuần nha các bạn...
XUỐNG NÚI
🏔😂
Bao năm tu luyện đã xong rồi
Hôm nay tôi phải xuống núi thôi
Ở nhà bao gã trai xin "chết"
Ra đường khối lão "nuốt" thân tôi
Phía sau thoai thoải như đôi thớt
Đằng trước thon thon tựa núi đôi
Tập gym trước,sau đều nảy nở
Tìm người duyên bén,ấm thân tôi...
Dimension: 400 x 307
File Size: 27.33 Kb
Like (15)
Loading...
Love (1)
Loading...
Haha (1)
Loading...
17
💀 💀
Khủng khiếp
September 22, 2019
EM VẪN LÀ EM
Kkkk chém ghê ha
September 23, 2019