Nguyễn Mạnh Thắng

Male. Lives in Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnamese. Born on February 22.
About Me
Cuộc sống không ngừng trôi nếu lôi thôi mà chậm chân thì sẽ ở lại, nên tui phải cố gắng luôn đua dzì...View More
Recent Photos
10 Likes
Business Online » Grocery
NTN - Creative FUN
Rảnh chế máy tuốt lúa MiNi Chỉ Có Nông Thôn Mới Có 😂😂😂😂 Đăng ký để ủng Hộ NTN CREATIVE FUN LINK full : https://youtu.be/gfJTGLyXn3U
Like (32)
Loading...
Love (1)
Loading...
Haha (1)
Loading...
35
Đoàn Nguyên
Bỏ thẻ tao ra gấp. Đm
1
1
June 3, 2019
Kiều Quyên
Ms phát hiện vnt chưa có mục bỏ gắn thẻ hay duyệt bài viết trong trang cá nhân😊😊
1
1
June 3, 2019
Đoàn Nguyên
Vnt nhìn nó tù tù sao á. Tốc độ ko nhanh như fb đc. Dù máy chủ đặt ở vn
2
1
1
June 3, 2019
Nguyễn Mạnh Thắng
Uh vuốt lên coi tin chậm rì, đăng bài tìm ảnh trong thư viện của mình mà nhiều quá vuốt hơi đứng im re luôn....chán 😀
June 13, 2019
Long Thanh
NTN là thằng cờ hó nào vậy các bạn.
June 4, 2019
Nguyễn Mạnh Thắng
SỐNG..CHẾT..??? Bao kẻ ngu ngơ lẽ sắc không Nào hay hữu hạn tuổi xuân hồng Mải mê...tam độc...thêm u tối Hờ hững...sáu đường...mãi chẳng thông Gác tía...vênh vang ai khỏi chết ? Lầu son.....View More
Like (3)
Loading...
3
Nguyễn Mạnh Thắng
Like (3)
Loading...
3
Nguyễn Mạnh Thắng
Be the first person to like this.
Nguyễn Mạnh Thắng
Good good
Like (5)
Loading...
6
Nguyễn Mạnh Thắng
TÌNH PHAI....!!! LƯU luyến cũng bằng sao mãi thương LINH hồn lạc lõng nhuốm thê lương CẠN tình duyên hết sầu vô tưởng CHÉN đắng riêng mang nhói đoạn trường QUÊN những thề xưa người chuyển ...View More
Like (9)
Loading...
10
Nguyễn Mạnh Thắng
TIẾP NỐI..!!! TRỜI cứ sao bày chuyện bể dâu SINH chi số kiếp mãi vương sầu CÕI lòng hoang lạnh...còn in dấu TẠM lắng chưa lâu...lại đến mau LẮM lúc suy...duyên bất khả hậu PHONG vân vô kị...ngẫm khô...View More
Like (11)
Loading...
11
Load More