Nguyễn Mạnh Thắng

Nguyễn Mạnh Thắng

Male. Lives in Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnamese. Born on February 22.
About Me
Cuộc sống không ngừng trôi nếu lôi thôi mà chậm chân thì sẽ ở lại, nên tui phải cố gắng luôn đua dzì... View More
Recent Photos
11 Likes
Business Online » Grocery
Nguyễn Mạnh Thắng
SỐNG..CHẾT..??? Bao kẻ ngu ngơ lẽ sắc không Nào hay hữu hạn tuổi xuân hồng Mải mê...tam độc...thêm u tối ... View More
Like (3)
Loading...
3
Nguyễn Mạnh Thắng
Like (3)
Loading...
3
Nguyễn Mạnh Thắng
Be the first person to like this.
Nguyễn Mạnh Thắng
Good good
Like (5)
Loading...
6
Nguyễn Mạnh Thắng
TÌNH PHAI....!!! LƯU luyến cũng bằng sao mãi thương LINH hồn lạc lõng nhuốm thê lương CẠN tình duyên hết sầu vô tưởng ... View More
Like (9)
Loading...
10
Nguyễn Mạnh Thắng
TIẾP NỐI..!!! TRỜI cứ sao bày chuyện bể dâu SINH chi số kiếp mãi vương sầu CÕI lòng hoang lạnh...còn in dấu... View More
Like (11)
Loading...
11
Load More