Categories
ĐẢO CỒN CỎ QUẢNG TRỊ
Ví trí địa lý : - Cồn Cỏ cách Mũi Lay 27 km về phía đông, có vị trí ở 17°10' vĩ bắc và 107°21' kinh đông. Trước khi thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, đảo thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh và do Tỉnh đội Quảng Trị quản lý.
Jack Tân™
Chau Tran
Lê Trần Thành
+6