Categories
ĐẢO CỒN CỎ QUẢNG TRỊ
Ví trí địa lý : - Cồn Cỏ cách Mũi Lay 27 km về phía đông, có vị trí ở 17°10' vĩ bắc và 107°21' kinh đông. Trước khi thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, đảo thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh và do Tỉnh đội Quảng Trị quản lý.
Tân Cơ Khí
Chau Tran
Lê Trần Thành
+6