Publish Date: June 18, 2019
Like
Phutho24h
Cuong Knight
UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định phê duyệt danh mục 7 dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2019 (đợt 2).
Phutho24h
updated their profile photo.
Be the first person to like this.
Phutho24h
updated their cover photo.
Be the first person to like this.
Load More