Wall Comment

Công ty TNHH Nước Minh Đức
KHÁCH HÀNG CẦN BIẾT: • Không nhận đơn hàng 01 bình, số lượng đặt hàng tối thiểu 03 bình/lần đặt hàng. • Nước khoáng Lavie chỉ có loại bình không vòi, do vậy khách hàng muốn dùng nước phải có Cây nước ... View More
Be the first person to like this.