Wall Comment

Stt tâm trạng Ⓥ
Trong cuộc đời, sẽ có lúc bạn cần nói lời tạm biệt với ai đó. Dù rằng không đành lòng.
Like (1)
Loading...
1