Wall Comment

Stt tâm trạng Ⓥ
Trong cuộc đời, sẽ có lúc bạn cần nói lời tạm biệt với ai đó. Dù rằng không đành lòng.
Like (1)
Loading...
1
Page generated in 0.7122 seconds with 63 queries and GZIP enabled on 10.0.3.10.