Stt tâm trạng Ⓥ
Cuộc sống này mày đẹp mày có tất cả :) Còn xấu thì mất tất cả :) #DCS.
Like (4)
Loading...
5
Stt tâm trạng Ⓥ
Tao có một hai cô bạn gái thân thiết :) một cô tên Cô và một cô tên Đơn :)
Like (5)
Loading...
6
Đào Xuân Hùng
ha ha
June 24, 2018
Stt tâm trạng Ⓥ
Có trăm điều muốn nói, nhưng thấy người hững hờ, nên đành thôi :)
Like (1)
Loading...
1
Stt tâm trạng Ⓥ
Nếu tao được đẹp :) có lẽ mọi thứ sẽ khác 😊
Like (1)
Loading...
1
Stt tâm trạng Ⓥ
Trong cuộc đời, sẽ có lúc bạn cần nói lời tạm biệt với ai đó. Dù rằng không đành lòng.
Like (1)
Loading...
1
Stt tâm trạng Ⓥ
Hôm nay, mọi thứ đều tồi tệ :)
Like (1)
Loading...
1
Stt tâm trạng Ⓥ
Ghét mấy con điệu chảy nước ****, điệu hết cả phần của tao rồi 😀
Like (1)
Loading...
1
Stt tâm trạng Ⓥ
Chỉ là đôi khi muốn có một người ngồi cạnh nghe mình thở dài , vậy thôi !
Like (1)
Loading...
1
Stt tâm trạng Ⓥ
Anh không phải là bạn trai em nhưng anh là của em 🙂
Like (2)
Loading...
2
Stt tâm trạng Ⓥ
Tao mất hết niềm tin vào CON TRAI rồi
Be the first person to like this.
Load More
Page generated in 0.8734 seconds with 149 queries and GZIP enabled on 10.0.3.10.