Stt tâm trạng Ⓥ
Cuộc sống này mày đẹp mày có tất cả :) Còn xấu thì mất tất cả :) #DCS.
Like (4)
Loading...
5
Stt tâm trạng Ⓥ
Tao có một hai cô bạn gái thân thiết :) một cô tên Cô và một cô tên Đơn :)
Like (5)
Loading...
6
Đào Xuân Hùng
ha ha
June 24, 2018
Stt tâm trạng Ⓥ
Có trăm điều muốn nói, nhưng thấy người hững hờ, nên đành thôi :)
Like (1)
Loading...
1
Stt tâm trạng Ⓥ
Nếu tao được đẹp :) có lẽ mọi thứ sẽ khác 😊
Like (1)
Loading...
1
Stt tâm trạng Ⓥ
Trong cuộc đời, sẽ có lúc bạn cần nói lời tạm biệt với ai đó. Dù rằng không đành lòng.
Like (1)
Loading...
1
Stt tâm trạng Ⓥ
Hôm nay, mọi thứ đều tồi tệ :)
Like (1)
Loading...
1
Stt tâm trạng Ⓥ
Ghét mấy con điệu chảy nước ****, điệu hết cả phần của tao rồi 😀
Like (1)
Loading...
1
Stt tâm trạng Ⓥ
Chỉ là đôi khi muốn có một người ngồi cạnh nghe mình thở dài , vậy thôi !
Like (1)
Loading...
1
Stt tâm trạng Ⓥ
Anh không phải là bạn trai em nhưng anh là của em 🙂
Like (2)
Loading...
2
Stt tâm trạng Ⓥ
Tao mất hết niềm tin vào CON TRAI rồi
Be the first person to like this.
Load More