by on May 26, 2021
Trang sức nói chung hay trang sức kim cương nói riêng không chỉ đơn thuần là một món trang sức. Theo tôi nó chỉ đơn thuần là một món trang sức nếu như bạn thực sự nghĩ thế. 1. Nếu bạn ước muốn một chiếc nhẫn kim cương, cố gắng và dành lấy nó? Điều khác nhau giữa người giàu và người nghèo đôi khi rất rõ ràng. Người nghèo luôn than vãn về hiện tại và luôn ao ước, họ ao ước mỗi ngày và nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đạt được nó. Ngày quan ngày họ vẫn tiếp tục ao ước. ...
30 views 1 like