Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ CỦA TỔ MÃ MINH NÓI VỀ CUỘC ĐỜI TU HÀNH VÀ DẠY ĐẠO CỦA ĐỨC PHẬT !. Ngày xưa, tại nước Ca Tỳ Có vua Tịnh Phạn trị vì muôn dân Đức thanh trọng nghĩa xa gần... View More
Be the first person to like this.
Nguyen PhucNhien
ĐẠI DUYÊN ĐẠI PHÚC !. Đại duyên đại phúc cho con Đọc qua bảy quyển giải về Thiền tông Nguyễn Nhân soạn giả quá thông... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ PHÚ NA DẠ XA !. Thiền tông của Phật truyền riêng Dòng chảy Nguồn thiền cho các Tổ thôi Thiền Thanh không nói nên lời... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
NGỘ LÝ THIỀN TÔNG !. Có người cho mượn sách Nguyễn Nhân Ngộ lý Thiền tông tuyệt tuyệt trần Đất, nước, gió, lửa, thức: năm phần... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ ĐỀ ĐA CA !. Tiếng nghe sao lại lạ kỳ Bình thường nghe vậy, vậy thì mà thôi Hôm nay làm việc không thôi... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
DỨT NGANG LUÂN HỒI !. Cuộc đời diễm phúc lắm thay Đọc sách thiền học nhận ngay Niết bàn Nay tôi thật sự bình an... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
KIẾP NGƯỜI NGẮN NGỦI !. Thời giờ quý báu ai ơi! Tu thiền tâm trí thảnh thơi nhẹ nhàng Tu thiền giải thoát kiếp người... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
BẢY “BÁU” THIÊN !. Nhà tôi có bảy báu thiên Đây là bảy quyển sách thiền cậu trao Bấy lâu tôi vẫn ước ao... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
DỪNG TÂM VẬT LÝ !. Giải thoát ra khỏi trầm luân Dùng tâm vật lý, trầm luân theo hoài Nguyên lý Trưởng ban trình bày... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
“TIÊU” NGHIỆP TRẦN !. Quan quyền danh lợi buộc ràng Tu Tiên nhận được an nhàn Bồng Lai Giàu sang nhất nước trần ai... View More
Be the first person to like this.
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ THƯƠNG NA HÒA TU !. Cực khổ dụng công thiền Để tìm việc linh thiêng Linh thiêng là hư ảo... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
TRÍ TÂM KHAI MỞ !. Cuộc đời là bể trầm luân Ngày qua tháng lại khôn cùng trả vay Sanh già bệnh chết chừa ai... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
ƠN NGHĨA KHÔNG QUÊN !. Hôm nay con viết mấy dòng Nghĩ đến Thầy, Tổ một lòng bao la Như theo lời dạy Thầy ta... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ ĐỨC PHẬT DẠY VỀ PHẬT TÁNH !. Phật tánh, không nay, không xưa Phật tánh, không thêm, không bớt, không thừa Người thấy sanh tử dây dưa... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ 60 CÂU CỦA ĐỨC PHẬT DẠY NƠI BỂ TÁNH THANH TỊNH PHẬT TÁNH !. Phật là trùm khắp mọi nơi Chân Tánh theo Phật khắp nơi mà hành Trong Tánh Phật chỉ rõ rành... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
ĐẠO KHOA HỌC VẬT LÝ !!!. Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Chánh Pháp gốc xưa PHẬT truyền Loài Người vọng tưởng triền miên ... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ ƯU BA CÚC ĐA !. Thiền tông Phật dạy khi xưa Là thiền Thanh tịnh không ưa Niết Bàn Những thứ vật lý thế gian... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
CHÁNH PHÁP THIỀN TÔNG Đây rồi “Chánh Pháp Thiền Tông” Bao năm tìm kiếm mà không thấy Người Hữu duyên gặp được Pháp rồi ... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
* GIẢI THOÁT TỬ SANH !!!. Huyền Ký Thích Ca - Nhứt Tự Thiền Pháp Giải Thoát Tử Sanh “Dứt” liền Thế Giới thuộc Đất Keo Nhân Quả... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
THIỀN TÔNG “ĐẤT RỒNG” !. Quê tôi đất mũi Cà Mau Có hòn Đá Bạc có chùa Từ Quang Người tu cũng có muôn ngàn... View More
Like (1)
Loading...
1
Load More