Jack Tân - Official™
Bình luận tãn mạn bài thơ ông ✔️Bình luận sai ông đừng ném đá nha. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 (Tôi muốn làm cỏ cây hoa lá... View More
Like (13)
Loading...
Love (2)
Loading...
Haha (1)
Loading...
17
EM VẪN LÀ EM
Hay e cám ơn a đọc hiều như ngừ đi rổi có hiêu cũng bằng không gì có thấy nửa đâu a ơi ut buồn rồi sẽ qua để cho ngừ ấy vui là được rồi
1
1
September 27, 2019 Edited
Tô Mạn
Cảm nhận thơ sâu sắc 🤗
1
1
September 27, 2019
Jack Tân - Official™
🤣🤣😜😜😎
1
1
September 27, 2019
Load More