Wall Comment

Nước Việt mến yêu!
Điểm tin về BÃI TƯ CHÍNH: Chính quyền Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngừng công việc thăm dò phát triển các mỏ dầu ở khu vực tranh chấp tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ... View More
Be the first person to like this.