Drag to reposition your photo
Cancel
Save

NIIT ICT Hà Nội

Male. Lives in Hà Nội, Vietnamese.
NIIT - ICT Hà Nội
2 likes Education
Dạy học Lập trình chất lượng cao NIIT - ICT Hà Nội (Since 2002). Học làm Lập trình viên. Hành động ngay! Đc: Tầng 3, 25T2, N05, Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội SĐT: 02435574074 - 0914939543 - 0353655150  Email: hello@niithanoi.edu.vn Website: https://niithanoi.edu.vn #NIIT #ICT #Hanoi #Developer #Training #Education #NIITICTHANOI
NIIT ICT Hà Nội
Ký Sự Xuyên Việt