Drag to reposition your photo
Cancel
Save

NIIT ICT Hà Nội

Male. Lives in Hà Nội, Vietnamese.
About Me
Dạy học Lập trình chất lượng cao NIIT - ICT Hà Nội (Since 2002). Học làm Lập trình viên. Hành động n... View More
Recent Photos
2 Likes
Company, Organization, or Institution » Education

Link

NIIT ICT Hà Nội
Công nghệ thông tin phát triển có những mặt tích cực. Nhưng bên cạnh đó, mặt tiêu cực vần tồn tại. Vậy hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về sự ảnh hưởng của CNTT đến con người chúng ta như thế nào nhé. https... View More