Drag to reposition your photo
Cancel
Save

NIIT ICT Hà Nội

Male. Lives in Hà Nội, Vietnamese.
About Me
Dạy học Lập trình chất lượng cao NIIT - ICT Hà Nội (Since 2002). Học làm Lập trình viên. Hành động n... View More
Recent Photos
2 Likes
Company, Organization, or Institution » Education

Link

NIIT ICT Hà Nội
PHP hay Node JS tốt hơn để làm web anh em nhỉ? Phân vân quá #php #nodejs http://vietnamgsm.vn/threads/php-hay-node-js-ngon-ngu-nao-tot-hon-va-tai-sao.240735/