Drag to reposition your photo
Cancel
Save

NIIT ICT Hà Nội

Male. Lives in Hà Nội, Vietnamese.
About Me
Dạy học Lập trình chất lượng cao NIIT - ICT Hà Nội (Since 2002). Học làm Lập trình viên. Hành động n... View More
Recent Photos
2 Likes
Company, Organization, or Institution » Education

Link

NIIT ICT Hà Nội
Trước khi biết được PHP hay NodeJS tốt hơn cho lập trình backend, chúng ta hãy cùng xem lại một lượt về PHP và NodeJS là gì nhé. #php #nodejs #backend #thelastdev https://thelastdev.blogspot.com/2019... View More