Drag to reposition your photo
Cancel
Save

NIIT ICT Hà Nội

Male. Lives in Hà Nội, Vietnamese.
About Me
Dạy học Lập trình chất lượng cao NIIT - ICT Hà Nội (Since 2002). Học làm Lập trình viên. Hành động n... View More
Recent Photos
2 Likes
Company, Organization, or Institution » Education

Link

NIIT ICT Hà Nội
Hỏi thật nhé: Học Python để làm gì thế? #python #niit #niithanoi #niiticthanoi https://niithanoi.edu.vn/hoc-python-de-lam-gi.html