Nguyễn Linh BHB

Nguyễn Linh BHB

Female. Lives in Hà Nội.
About Me
Tôi là Nguyễn Linh, chuyên viên tư vấn luật doanh nghiệp, công bố mỹ phẩm, công bố thực phẩm, thành ... View More
Nguyễn Linh BHB
Tôi là Nguyễn Linh, chuyên viên tư vấn luật doanh nghiệp, công bố mỹ phẩm, công bố thực phẩm, thành lập công ty, kế toán thuế. Tôi có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp và hiện tại ... View More
Be the first person to like this.
Load More