thumb
1/1
₫150 VND
0 likes
30 views
Ovix Baby
Posted On May 22, 2021
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VỀ HỌNG OVIX HỌNG – KHÔNG KHÁNG SINH SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP: Đau rát họng/viêm họng cấp/mạn/hạt viêm amidan
Categories:
Product Information

Ovix xịt họng

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Trẻ trên 18 tháng ( dưới 18 tháng tuổi nên dung ovix baby mũi dễ chịu hơn
Người lớn viêm họng nặng.
Dùng được cho PNCT khi viêm họng

... View More
Be the first person to like this.
In This Category
Mai Thiện
August 17, 2021
₫30.000 VND
Location:
Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0 likes 25 views