thumb
1/1
₫127.000.000 VND
0 likes
15 views
Haco LED
Posted On May 15, 2021
Màn hình LED P1.2 là màn hình LED trong nhà hiện đại nhất hiện nay được cấu thành bởi các Module LED P1.2. Hiện nay, màn hình LED P1.2 trong nhà được sử dụng khá rộng rãi trong các doanh nghiệp. Nó không bị
Location: Việt Nam
Categories:
Product Information

Một số thông số nổi bật của màn hình LED P1.2

  • Mật độ điểm ảnh: 640.000 dots/m2
  • Khoảng cách điểm ảnh: 1.2mm
  • Mức độ xám: 14 – 16bit
... View More
Be the first person to like this.