thumb
1/1
Free
2 likes
35 views
Máy Bơm Xây Dựng
Posted On May 13, 2021
Bình tích áp Varem (Expansion tank hoặc Close expansion tank) thiết bị lắp đặt trong hệ thống kín để đảm bảo sự thay đổi thể tích của chất lỏng khi có sự thay đổi về nhiệt độ trong hệ thống khôn
Categories:
Product Information

Cấu tạo bình tích áp

-Bình tích áp Varem 300 lít (10bar)

- Bình tích áp là một thiết bị thủy lực có tác dụng tích trữ áp suất thủy lực để làm tăng áp lực nước

-Điều hòa áp lực trong đường ống gi&ua

... View More
In This Category