thumb
1/1
Free
1 like
15 views
Máy Bơm Xây Dựng
Posted On May 12, 2021
Máy bơm chìm hố móng thi công KTZ 33.7 Máy có khả năng bơm hút chất bùn loãng, chất thải có chứa cát, mãnh vỡ, chất rắn… Xử lý nước thải, nhà máy, trong công trường xây dựng…
Categories:
Product Information

Dòng máy bơm Tsurumi KTZ là một kiểu bơm thoát nước chìm. Cấu tạo thân bơm bằng gang đúc, cánh bơm bằng gang cho phép nó chịu được yêu cầu điều kiện được tìm thấy trong các ứng dụng xây d

... View More
Like (1)
Loading...
1