thumb
1/1
Free
1 like
30 views
Máy Bơm Xây Dựng
Posted On May 6, 2021
Bình tích áp Varem là 1 bình chứa nước, không khí làm việc dựa trên nguyên tắc nén áp suất khí, áp suất nước. Qua đó nhằm tích lũy năng lượng từ nước và dùng năng lượng đó cung cấp truyền tải l
Categories:
Product Information

Bình tích áp Varem 

Thông số kỹ thuật

Kiểu : Đứng có chân

Model: S5 100361 CS000000

Dung Tích: 100 lít

... View More
Like (1)
Loading...
1