thumb
thumb
1/2
₫200.000 VND
4 likes
70 views
Tân Cơ Khí
Posted On May 11, 2019
Nokia 6300 hàng chuẩn NoKia
Product Information
2G GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
3G Không
Tốc độ Không
GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
EDGE Class 10, 236.8 kbps
RA MẮT
Ra mắt Tháng 01 năm 2007
THÂN MÁY
Kích thước 106.4 x 43.6 x 11.7 mm, 56 ****... View More
Like (4)
Loading...
4