thumb
1/1
₫68.000.000 VND
0 likes
14 views
Haco LED
Posted On April 15, 2021
Màn hình LED P1.53 là màn hình điện tử được cấu thành bởi các Module P1.53 với khoảng cách giữa các điểm ảnh là 1.53mm.
Location: Việt Nam
Categories:
Product Information

Màn hình LED P1.53 Indoor được cấu thành bởi các Module P1.53 với khoảng cách giữa các điểm ảnh là 1.53mm. Nó cung cấp khả năng hiển thị tối đa tại các sự kiện, đại hội, hội trường, phòng họp&n

... View More
Be the first person to like this.