thumb
1/1
Free
1 like
19 views
Máy Bơm Xây Dựng
Posted On March 30, 2021
Bình tích áp Varem (Expansion tank hoặc Close expansion tank) thiết bị lắp đặt trong hệ thống kín để đảm bảo sự thay đổi thể tích của chất lỏng khi có sự thay đổi về nhiệt độ trong hệ thống khôn
Product Information

Thông tin cơ bản

Bình tích áp Varem USN10H61CS000000

Model: USN10H61CS00000

Dung tích: 1000 lít

Áp Lực: 10bar

... View More
Like (1)
Loading...
1