thumb
1/1
Free
2 likes
17 views
Máy Bơm Xây Dựng
Posted On March 28, 2021
Bình tích áp Varem Varem (Expansion tank hoặc Close expansion tank) thiết bị lắp đặt trong hệ thống kín để đảm bảo sự thay đổi thể tích của chất lỏng khi có sự thay đổi về nhiệt độ trong hệ thống
Product Information

Thông tin cơ bản Bình tích áp Varem 

- Model chuẩn nhà máy: S3N10H61CS000000

Model : S3N10H61CS000000

Dung Tích: 1000 lít

Áp Lực: 10bar

... View More