thumb
1/1
Free
2 likes
20 views
Máy Bơm Xây Dựng
Posted On March 24, 2021
Máy bơm nước thải Tsurumi dòn 1 pha và 3 pha được sử dụng để bơm nước thải gia đình, nhà máy , xí nghiệp khu đô thị bệnh viện ,trung tâm . Ngoài ra bơm bùn thải, bùn tuần hoàn xử lý trong các bể nư
Categories:
Product Information

Máy bơm Tsurumi dòng xử lý nước thải gồm 2 dòng: bơm chìm 1 pha và bơm chìm 3 pha.

- Bơm chìm nước thải 1 pha gồm các model như: 40PU2.15S, 50PU2.4S, 40PU2.25S, 50PU2.75S, 50B2.4S, 50B2.75S, 40U2.25S

... View More
Like (2)
Loading...
2