thumb
1/1
Free
1 like
20 views
Máy Bơm Xây Dựng
Posted On February 26, 2021
Trong hệ thống nước thải chia ra làm nhều bề chứa, trong đó có một bể tách mỡ. Đây là bể được dùng để chứa lớp mỡ lần trong nước thải cần phải tách lớp mỡ riêng với lớp nước thải. Và
Product Information

Cơ chế hoạt động:

Máy hút váng dầu mỡ của thương hiệu tsurumi, là dạng máy bơm thả chìm. Với cấu tạo có thêm 3 quả phao nổi, để giúp máy có thể lơ lửng trên mặt nước.

Cơ chế phun phản lực đảm bảo vậ

... View More
Like (1)
Loading...
1