thumb
1/1
Free
5 likes
54 views
Hương Bombuntsurumi'com
Posted On February 20, 2021
Categories:
Product Information

Nước thải sản xuất sơn có chứa các chất tạo màng, dung môi, bột màu, các chất phụ gia biến tính. Những hợp chất này có mặt trong nước thải là tác nhân tạo COD và SS cao, sau khi xả thải ra ngoà

... View More