thumb
1/1
Free
0 likes
21 views
vesinhviettin 247
Posted On February 4, 2021
Vệ sinh nhà xưởng sản xuất là việc làm hết sức quan trọng đối với các công ty nhà máy lúc này. Vì dịch Covid-19 vẫn còn có những diễn biến phức tạp, đặc biệt tại TPHCM có rất nhiều cty
Categories:
Product Information

Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều khu công nghiệp và khu chế xuất, nên việc vệ sinh nhà xưởng sản xuất là rất cần thiết trong dịp này, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp như hiệ

... View More
Be the first person to like this.
In This Category