thumb
1/1
₫100.000 VND
0 likes
72 views
maizo maizo
Posted On December 25, 2020
Maizo shop giới thiệu thông tin về thuốc Prograf 1mg dự phòng thải ghép. Các thông tin bao gồm: Thành phần của Prograf 1mg, chỉ định điều trị, liều lượng và cách dùng, thông tin về giá bán Prograf 1mg, nơi m
Categories:
Product Information

Thành phần của Prograf 1mg

Mỗi viên nang chứa 1mg tacrolimus (dưới dạng monohydrat).

Prograf là gì

Prograf thuộc về một nhóm thuốc được gọi là thuốc ức chế miễn dịch. Sau khi cấy ghép nội tạng của

... View More
Be the first person to like this.
In This Category
Mai Thiện
August 17, 2021
₫30.000 VND
Location:
Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0 likes 25 views