thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
1/10
₫4.500.000 VND
2 likes
43 views
Hải Tín
Posted On December 12, 2020
DO NHU CẦU PHÁ TRIỂN CÔNG TY CHÚNG TÔI CẦN TUYỂN 05 VỊ TRÍ THỢ HÀN
Categories:
Product Information

https://bangchuyenbangtai.vn/Tho-Han.html

 

1. Vị trí: Thợ Hàn

2. Chuyên môn: Mig, điện , tig

3. Yêu cầu: 

... View More
Like (2)
Loading...
2