thumb
thumb
1/2
₫200.000 VND
3 likes
39 views
Đăng Rực
Posted On October 27, 2020
Thuốc mỡ minh hùng trị chàm sữa cho trẻ sơ sinh, thuốc từ thảo dược tự nhiên và mỡ trăn -Thành phần :mỡ trăn và các thảo dược tự nhiên. -Chuyên trị :chàm sữa, hăm da,nổi mẩn đỏ và các bệnh
Location: Việt Nam
Categories:
Product Information

Nguyên nhân của bệnh chàm

 Bệnh chàm có thể do di truyền - điều này có nghĩa là nó có xu hướng bị di truyền trong gia đình. Trẻ em bị bệnh chàm thường có các tình trạng nổi nốt, mẫn đỏ, chàm,

... View More
Like (3)
Loading...
3