₫4.500.000 VND
6 likes
90 views
Mua Thuốc 24H
Posted On February 14, 2020
Thuốc Osimert là thuốc đích thế hệ 3 được chỉ định điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC) đã kháng thuốc đích thế hệ 1 như Thuốc Tarceva, Thuốc Iressa, Thuốc Geftinat, Thu
Categories:
Product Information

Thuốc Osimert là thuốc đích thế hệ 3 được chỉ định điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC) đã kháng thuốc đích thế hệ 1 như Thuốc Tarceva, Thuốc Iressa, Thuốc Geftinat, Thuốc

... View More
Like (6)
Loading...
6
Mua Thuốc 24H
Thuốc Osimert giá 4.500.000/ hộp
February 14, 2020
In This Category