thumb
1/1
Free
0 likes
34 views
Máy Bơm Xây Dựng
Posted On October 21, 2021
Máy bơm nước tăng áp Matra U7V-300/6T được ứng dụng trong cấp nước sạch sinh hoạt, lắp trong các hệ thống tăng áp phòng cháy chữa cháy kèm với bơm cứu hỏa và bình tích áp Varem.
Location: Bình Dương
Categories:
Product Information

Máy bơm nước tăng áp Matra U7V-300/6T được ứng dụng trong cấp nước sạch sinh hoạt, lắp trong các hệ thống tăng áp phòng cháy chữa cháy kèm với bơm cứu hỏa và bình tích áp Varem.

->>Xem thêm sản phẩm 

... View More
Be the first person to like this.