thumb
1/1
Free
1 like
17 views
Máy Bơm Xây Dựng
Posted On September 16, 2021
Máy bơm hố móng Tsurumi LH675 là một dòng Máy bơm nước thải có công suất lớn chuyên dụng hút các khu đô thị. Và các hệ thống xử lý nước thải công xuất lớn
Location: Quảng Ninh
Categories:
Product Information

Máy bơm hố móng Tsurumi LH675 là một dòng Máy bơm nước thải có công suất lớn chuyên dụng hút các khu đô thị. Và các hệ thống xử lý nước thải công xuất lớn. Dòng máy bơm này được đánh gi&

... View More