thumb
1/1
Free
0 likes
16 views
Máy Bơm Xây Dựng
Posted On September 16, 2021
Máy bơm chìm giếng khoan Matra hay còn gọi là bơm hỏa tiễn. Chuyên dùng để bơm nước từ giếng khoan. Bơm phục vụ cho mục đích khai thác nước ngầm phục vụ cuộc sống công nghiệp . Với thiết bơm hoàn
Location: Vũng Tàu
Categories:
Product Information

Tìm hiểu sản phẩm Máy bơm chìm Matra SM260-19

Cấu tạo bơm giếng

Bơm chìm giếng khoan Matra gồm 2 bộ phận chính là: Buồng bơm và động cơ (hai bộ phận này sản xuất không đồng bộ)

+) Buồng bơm có đườn

... View More