thumb
1/1
Free
2 likes
17 views
Máy Bơm Xây Dựng
Posted On September 8, 2021
Máy bơm chìm nước thải cắt rác Tsurumi 100C45.5 là dòng máy bơm nước thải có khả năng cắt được rác trong nước thải. Đặc điểm dòng máy bơm này được trang bị một loại cách bơm phần đầu đực
Location: Quảng Bình
Categories:
Product Information

Máy bơm chìm nước thải cắt rác Tsurumi 100C45.5 là dòng máy bơm nước thải có khả năng cắt được rác trong nước thải. Đặc điểm dòng máy bơm này được trang bị một loại cách bơm phần đầu đực lằm bằ

... View More
Like (2)
Loading...
2
In This Category