thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
1/6
₫30.000 VND
0 likes
24 views
Mai Thiện
Posted On August 17, 2021
💥💥Dịch đang căng nên mọi người đừng ra đường nhé, nay nhà em có các món ăn sáng . Gồm - HỦ TÍU BÒ KHO -BÁNH TẰM - BÁNH ÍT TRẦN - BÁNH ĐÚC- BÁNH BÈO . NAY THÊM BÁNH ƯỚT NỮA VÀ ĐỔI GAS ai ăn gì
Categories:
Product Information

17/8​​​

Be the first person to like this.
In This Category