Free
0 likes
22 views
Ung Thư TAP
Posted On August 4, 2021
Keytruda 100mg/4ml có thành phần chính là Pembrolizumab, một loại kháng thể đơn dòng tác động trực tiếp vào hệ miễn dịch để chống lại các tế bào ung thư, nó được dùng cho các bệnh ung thư như ung thư
Location: Hà Nội
Categories:
Product Information

Keytruda 100mg/4ml là thuốc gì?

  • Keytruda 100mg/4ml có thành phần chính là Pembrolizumab, một loại kháng thể đơn dòng tác động trực tiếp vào hệ miễn dịch để chống lại các tế bào ung
... View More
Be the first person to like this.