thumb
1/1
Free
0 likes
15 views
Máy Bơm Xây Dựng
Posted On June 17, 2021
Bình tích áp Varem (Expansion tank hoặc Close expansion tank) thiết bị lắp đặt trong hệ thống kín để đảm bảo sự thay đổi thể tích của chất lỏng khi có sự thay đổi về nhiệt độ trong hệ thống khôn
Categories:
Product Information

1.Thông số Kỹ Thuật

Model: US 200461 CS000000

Dung Tích: 200 lít

Áp Lực: 10bar

Kích thước bình: 554x1250

... View More
Be the first person to like this.
In This Category