thumb
1/1
Free
0 likes
14 views
dangkythuonghieu vihaco
Posted On June 17, 2021
Categories:
Product Information

CE là từ viết tắt của Conformite Europeenne hay chính là chứng nhận CE Marking. Sản phẩm có chứng nhận CE tức là nó đã tuân thủ đúng luật pháp của liên minh châu Âu EU và được tư do buôn b&aacut

... View More
Be the first person to like this.
In This Category