Description

COGI nhà phân phối các sản phẩm ống hút giấy, ly giấy, chén giấy, dĩa giấy, tô giấy, hộp giấy, bao bì giấy, muỗng gỗ,... 
In ấn logo thương hiệu trên sản phẩm theo yêu cầu

Location: 104 Nam Hòa, Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 715300, Vietnam