Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Lê Tuấn Linh

Male. Lives in Hà Nội, Vietnamese.
About Me
Nhân viên trông xe tại Tiếng Trung Ánh Dương
Recent Photos

Link

Lê Tuấn Linh
PHỎNG VẤN TIẾNG TRUNG 1.我是一个坚定的, 自信的, 积极的.. Wǒ shì yīgè jiāndìng de/zìxìn de/jījí de… Tôi là một người kiên định/ tự tin/tích cực…... View More