Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Lê Tuấn Linh

Male. Lives in Hà Nội, Vietnamese.
About Me
Nhân viên trông xe tại Tiếng Trung Ánh Dương
Recent Photos

Link

Lê Tuấn Linh
TRỌN BỘ 30 BÀI HỌC THEO GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 1 VÀ HÁN NGỮ 2 Các bạn lưu lại học dần dần nha. Bài 1: https://youtu.be/y8HuVJmDdzk Bài 2: https://youtu.be/UOtLpeivMZA Bài 3: https://youtu.be/IYYOzZ3R... View More