Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Lê Tuấn Linh

Male. Lives in Hà Nội, Vietnamese.
About Me
Nhân viên trông xe tại Tiếng Trung Ánh Dương
Recent Photos
Lê Tuấn Linh
updated his cover photo.
Be the first person to like this.
Lê Tuấn Linh
PHỎNG VẤN TIẾNG TRUNG 1.我是一个坚定的, 自信的, 积极的.. Wǒ shì yīgè jiāndìng de/zìxìn de/jījí de… Tôi là một người kiên định/ tự tin/tích cực…... View More
Lê Tuấn Linh
Like (2)
Loading...
3
Lê Tuấn Linh
TRỌN BỘ 30 BÀI HỌC THEO GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 1 VÀ HÁN NGỮ 2 Các bạn lưu lại học dần dần nha. Bài 1: https://youtu.be/y8HuVJmDdzk Bài 2: https://youtu.be/UOtLpeivMZA Bài 3: https://youtu.be/IYYOzZ3R... View More
Lê Tuấn Linh
Lê Tuấn Linh
Xin chào! 你好! nĭ hăo!
Like (6)
Loading...
7
Chú Đầu Bạc
早安,你好!
2
2
September 18, 2019
Load More