Dương Tấn Hữu - VUTA
Sau khi bạn đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, bao gồm màu sắc, hệ thống chữ viết, và nhiều thứ khác trước khi bắt tay vào dự án, giờ là lúc để bạn bắt tay vào tìm hiểu và làm việc với hệ thống lưới tro... View More
Dương Tấn Hữu - VUTA
Đúng vậy, Hôm nay sẽ là một hành trình mới mà mình sẽ cùng bạn đi tìm hiểu đó là UI Design và cần những kỹ năng gì để trở thành UI Designer. Nào let's go! nhé: https://huuduong.design/blog/ui-desi... View More
Dương Tấn Hữu - VUTA
Like (1)
Loading...
1
Dương Tấn Hữu - VUTA
Like (1)
Loading...
1
Load More