Group Info
Minh Kỳ
Founder

Xin giới thiệu với các bạn đây là nơi các bạn sẽ tìm việc hoặc tuyển dụng .

Lưu ý: khi các bạn muốn tìm việc cần biết đây đủ thông tin cụ thể khi tìm việc tránh t

... More
There are no new feeds to view at this time.