Link

Cung Cấp Các Hướng Dẫn Về: Phần mềm, máy tính, điện thoại, mạng
đa cấu hình là bản ghost được tích hợp driver để có thể cài trên tất cả các loại máy tính khác nhau. Bao gồm cả laptop, máy tính để bàn và nhiều loại máy khác. Chức năng của bản ghost này là khi ghost...View More